האם רק חורבן מותיר לנו מנשה ומעשה העמדת הצלם שעשה בבית קודשי הקודשים?
איזו חתירה חותר מנשה תחת כיסא הכבוד, ומה הוא מותיר לנו, הבאים אחריו?
כתוב תגובה

כל התגובות
טרם התקבלו תגובות