על מה נאבק קין עד כדי שהדבר מביא לרציחתו של הבל?
אם רצונו כי ה' יקבל את מנחתו, מדוע הוא מביא מן הפחות?
מה עומד מאחורי מעשיו אלו?
קין - המאבק על האדמה - "שיעור שורשים" בראשית התשס"ט
כתוב תגובה

כל התגובות
טרם התקבלו תגובות