מה ראה קורח בשמואל שנתן לו את העוז לעמוד מול משה ואהרון?
באיזה אופן מיישם שמואל את מגמת כוחו של קורח?
כתוב תגובה

כל התגובות
טרם התקבלו תגובות