אלולאלול *- מראשי תיבות ליבוב - הרב שמעון אור
מעטים הם המקרים בהם ראשי תיבות, הופכים להיות גורם כה משמעותי בחייה של אומה שלמה. כך הם אותיות "אלול" שבשתילתם כראשי תיבות בכתובים יצרו חכמים את חודש אלול כחודש האינטנסיבי ביותר לתשובה. איזה תהליך עובר עלינו מחודש אלול - מראשי תיבות (אני לדודי ודודי לי), דרך ה"סליחות" ועד לראש השנה – תקיעות השופר על מלכויות זכרונות ושופרות? איך מתרקם הקול להיות בסופו יוצר חיים ממשיים? אלו חיים אלו שה"קול" הוא זה שמחוללו? על כך במאמר שלפניכם.