חשון

חשוון: הגשמים – שלש פנים להופע השכינה - המאמר המלא- הרב שמעון אור
עניין הגשמים מופיע אלינו שלש פעמים בצורות שונות כל ימי הסוכות אנו מנסכים מים על המזבח, מטעם כי בזמן זה נידונים על המים. אולם נאסר עלינו להזכיר גבורות גשמים ("משיב הרוח ומוריד הגשם) לפני שמיני עצרת, מפאת כי הגשמים סימן קללה בחג. גם אז, אנו נזהרים רק להזכיר גבורות גשמים ולא לשאול על הגשמים (ותן טל ומטר לברכה) עד לז´ בחשון. מה משמעות הפרדה חותכת זו? מאמר זה יחשוף אותנו לשלשה מאפייני חיים שונים בהופעת הגשם עצמו.

חשוון: הגשמים - שלש פנים להופעת השכינה - מאמר מקוצר- הרב שמעון אור
עניין הגשמים מופיע אלינו שלש פעמים בצורות שונות כל ימי הסוכות אנו מנסכים מים על המזבח, מטעם כי בזמן זה נידונים על המים. אולם נאסר עלינו להזכיר גבורות גשמים ("משיב הרוח ומוריד הגשם) לפני שמיני עצרת, מפאת כי הגשמים סימן קללה בחג. גם אז, אנו נזהרים רק להזכיר גבורות גשמים ולא לשאול על הגשמים (ותן טל ומטר לברכה) עד לז´ בחשון. מה משמעות הפרדה חותכת זו? מאמר זה יחשוף אותנו לשלשה מאפייני חיים שונים בהופעת הגשם עצמו.